RarExklusivMooglelagericon.png

Inyanga tiara Inyanga tiara (Inyanga Tiara)

DEF: 91
HP+45 MP+50 STR+10 DEX+10
VIT+10 INT+26 MND+25 CHR+24
Magic Accuracy+26 Evasion+33
Magic Evasion+96
"Magic Def. Bonus"+8 Haste+4%
"Regen" potency +8%
Magic damage taken -3%
Lv. 99 WHM / BRD / SMN

<Item Level: 119>


Inyanga tiara

Andere Qualitäten:
Inyanga tiara +1 Inyanga tiara +1
Inyanga tiara +2 Inyanga tiara +2

Makro Kommando

/equip Head "Inyanga tiara"Beschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel