RarExklusivMooglelagericon.png

Inyanga ring Inyanga ring (Inyanga Ring)

DEF: 6
Magic Accuracy+6
Magic Evasion+12
Magic damage taken -2%
Set: Enhances "Refresh" effect
Lv. 99 WHM / BRD / SMN

<Item Level: 119>


Inyanga ring

Makro Kommando

/equip Ring1 "Inyanga ring"

/equip Ring2 "Inyanga ring"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel