Mahogany log

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Mahogany log Mahogany log (Mahogany Log) 1/12

A rough-cut log of mahogany timber.

Mahogany logBeschaffung Verwendung

Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel