Fierce belt

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusiv

Fierce belt Fierce belt (Fierce Belt)

Attack+15
Lv. 75 WAR / MNK / RDM / THF / PLD / DRK
BST / BRD / RNG / SAM / NIN / DRG / BLU / COR
DNC / RUN

Fierce belt

Makro Kommando

/equip Waist "Fierce beltBeschaffung VerwendungHinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel