Dullahan shield

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
RarExklusivMooglelagericon.png

Dullahan shield Dullahan shield (Dullahan Shield)


DEF: 1


Lv. 1 All Jobs

Dullahan shield

Makro Kommando

/equip Sub "Dullahan shield"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel