Bronze axe

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Syntheserezepteicon.png

Bronze axe ()

DMG: 8 Delay: 276
Lv. 1 WAR / DRK / BST / RNG / RUNSchaden pro Sekunde: 1.74
TP pro Treffer: 73

Andere Qualitäten:
Bronze axe +1 Bronze axe +1

Gildenpunkt-Wert 79 / 1520
(19.2 Gegenstände)

Makro Kommando

/equip Main "Bronze axe"

/equip Sub "Bronze axe"Beschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel