Blue rivet

Aus Sevengamers: Final Fantasy XI Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Exklusiv

Blue rivet Blue rivet (Blue Rivet) 1/12

This rivet is scorched a bluish color.

Blue rivetBeschaffung Verwendung


Hinweise


Itemartikel
Waffe/Rüstung
Einrichtung
Key Items
NPC Artikel
Monsterartikel
Auftragsartikel
RoE Auftrag
Magie Artikel
Missions Artikel